Toggle menu

Arolygon diweddaraf

Surveys

Arolwg Cysylltedd Digidol i Fusnesau

Rydyn ni'n rhedeg Arolwg Cysylltedd Digidol i Fusnesau, i ymgysylltu â gymaint â phosib o fusnesau er mwyn cael dealltwriaeth bellach o'u hisadeiledd cyfredol, pa mor addas ydyw ar gyfer gwaith y busnes a gofynion i'r dyfodol: https://bit.ly/BusinessDigitalSurvey  (Defnyddiwch y gwymplen 'English' ar y dde i newid i'r ffurflen Gymraeg). Bydd yr arolwg yn cau ar 24 Mai 2024.


Business Digital Connectivity Survey Welsh

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu