Toggle menu

Cyfarfodydd

Cofnodion cyfarfodydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru a Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

Pwyllgor ar y cyd yw Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru sy'n cynnwys aelodau o'r ddau Awdurdod Lleol sef Powys a Cheredigion. Fe'i sefydlwyd er mwyn datblygu Bargen Twf Canolbarth Cymru. Hwn yw'r corff penderfynu terfynol ar gyfer Bargen Twf Canolbarth Cymru, ac mae'n gyfrifol am oruchwylio a chydlynu rhwymedigaethau'r cynghorau mewn perthynas â'r Fargen Dwf.

Gweler isod y papurau sy'n ymwneud â Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru:

Cofnodion Cyfarfodydd Bwrdd Tyfu Canolbarth Cymru

Mae Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru yn bartneriaeth economaidd ranbarthol eang a chynhwysol sy'n cynnwys cynrychiolwyr o'r sector cyhoeddus, y sector preifat a'r trydydd sector. Mae'r bartneriaeth yn ceisio cynrychioli buddiannau a blaenoriaethau'r rhanbarth o ran gwelliannau i'n heconomi, a darparu arweinyddiaeth ranbarthol ynghylch y weledigaeth economaidd ar gyfer y Canolbarth.  Cylch Gorchwyl (PDF) [154KB]

Gweler isod y papurau sy'n ymwneud â Phartneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru.

2023

12.05.2023 Fersiwn Cymraeg (PDF) [209KB]

27.02.2023 Fersiwn Cymraeg (PDF) [252KB]

2022

21.11.2022 Fersiwn Cymraeg (PDF) [251KB]

05.07.2022 Cymraeg (PDF) [212KB]

14.02.2022 (PDF) [126KB]

2021

15.02.2021 (PDF) [189KB]

24.05.2021 (PDF) [164KB]

16.09.2021 (PDF) [200KB]

15.11.2021 (PDF) [234KB]

2020

17.01.2020 (PDF) [193KB]

01.06.2020 (PDF) [260KB]

21.09.2020 (PDF) [198KB]

03.12.2020 (PDF) [262KB]

2019

12.04.2019 (PDF) [254KB]

12.07.2019 (PDF) [163KB]

18.10.2019 (PDF) [188KB]

2018

12.01.2018 (PDF) [337KB]

13.04.2018 (PDF) [456KB]

13.07.2018 (PDF) [337KB]

16.10.2018 (PDF) [293KB]

2017

06.01.2017 (PDF) [307KB]

24.03.2017 (PDF) [276KB]

28.07.2017 (PDF) [308KB]

03.11.2017 (PDF) [361KB]

2016

08.01.2016 (PDF) [250KB]

26.04.2016 (PDF) [287KB]

29.07.2016 (PDF) [191KB]

26.10.2016 (PDF) [241KB]

2015

24.06.2015 (PDF) [206KB]

28.09.2015 (PDF) [225KB]

Rhannu'r dudalen hon

Eicon Facebook Eicon Twitter Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu